Legal statement

Het copiëren, downloaden, gebruiken, doorgeven van de informatie (beelden en tekst op deze website) is niet toegestaan zonder toestemming van de Stichting Andrée et Pierre Arty.

Reproducties strikt voor privé-gebruik of reproductie ter illustratie bij onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek ) zijn toegestaan (voor zover die kopies niet op het web worden geplaatst).

Uiteraard is een kort citaat ten behoeve van kritiek, polemiek of onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden, mogelijk voor zover de bron en de naam van de auteur moet worden vermeld. Het recht van aanhaling is tevens toepasselijk op een werk van beeldende kunst (een schilderij, een foto, een tekening, ...). De opname van een uittreksel van een tekst en/of afbeelding met auteursrechtelijke bescherming op een weblocatie die bvb een online databank bevat, zal niet geoorloofd zijn, indien de locatie van louter commerciële aard is.

Het afdrukken van deze webpagina’s is toegelaten  voor privé-doeleinden is toegelaten zonder instemming van de auteur.

Het logo van de Stichting Andrée en Pierre Arty  is beschermd. Het gebruik ervan vergt toestemming van de Stichting.

Bovendien moet het citeren gebeuren "overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken en het beoogde doel". Deze vereiste veronderstelt dat de overgenome passage in een eigen uiteenzetting wordt ingekaderd, of minstens toch het toelichten ervan door middel van een eigen inleiding of een eigen annotatie. Omwille van deze voorwaarde zal het opzetten van een niet-commerciële databank met alleen korte aanhalingen, zelfs voor het onderwijs of wetenschappelijke doeleinden, meestal niet mogelijk zijn, omdat deze citaten dan normaal niet ingekaderd worden in een eigen uiteenzetting.

Indien het echter een auteursrechtelijk beschermde databank betreft, is ook de mededeling ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek toegelaten.