Privacy policy

De Stichting Andrée en Pierre Arty hecht grote waarde aan de bescherming van
uw privacy en persoonsgegevens. De Stichting Andrée en Pierre Arty zal uw
gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Indien u dit wenst j
kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve
nieuwsberichten over de werking en nieuwsberichten van de Stichting. Uw
gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor
informatieve, noch voor publicitaire doeleinden.

 

PRIVACY & COOKIES


Bij een bezoek aan de website van de Stichting Andrée en Pierre Arty worden
er enkel gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door
Statcounter en Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke
plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden
bezocht. Wanneer u de website bezoekt verklaart u zich akkoord met deze
gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven
omschreven. Verder worden enkel sessiecookies gebruikt ter ondersteuning van
de website (correcte werking).